Cookie Policy

We value your privacy.

ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตั้งและ/หรือจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และคุกกี้นั้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้

คุกกี้มีหลายประเภท อาจเป็นประเภทที่สามารถทำให้เว็บไซต์หนึ่งๆ ทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยสามารถแบ่งประเภทคุกกี้ตามการใช้งานได้ ดังนี้

  1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies)
    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราได้
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)
    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
  3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
    คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเรา จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ของเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 20 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
+662-286-3090

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานคุ้กกี้นี้ เราจะประกาศนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานคุ้กกี้เป็นครั้งคราว โดยนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566