News

ดีเดย์ 14 ธ.ค.นี้ SITRON22 เทรดตลาด “LiVEx” รายที่ 2 ขายไอพี โอ 12 ล้านหุ้น ราคา 5.50 บ. เดินหน้าลงทุนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SITRON22 เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมเปิดให้จองซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งหุ้นที่จะเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 12 ล้านหุ้น คิดเป็น 16.67% ของหุ้นทั้งหมดภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้จำนวน 72 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น โดยมี บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การระดมทุนบริษัทจะนำเงินที่ได้ ไปใช้ลงทุนใน โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในช่วงปี 2566-2567 พร้อมกันนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนภาย ในปี 2567 เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับ SITRO N22 นั้นดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้างและติดตั้ง (EPC) และให้บริการด้านวิศวกรรมก่อสร้างและติดตั้ง (BOS) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากผลิตงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Ground Mount) และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ (Solar Floating) ภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สถานประกอบการพาณิชย์ อาคาร และ บ้านเรือน รวมถึงการให้บริการบำรุงรักษา (O8M) โดยกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ผลิตฟฟ้าไว้ใช้เอง และผู้พัฒนา โครงการระบบผลิตฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย บริษัท เอ็น-ลาร์จ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้น 40% ภายหลังเสนอขายหุ้นจะลดสัดส่วนเหลือ 33.33%, นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ถือหุ้น 16.33% จะลดลงเหลือ 1 6.33%, คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช 12% จะลดลงเหลือ 10%, นางสาวอรอุมา สีแสงทอง 10% จะลดเหลือ 8.33%, นายพีรณัฎฐ์ ต้นติพจน์ 6.43% จะลดเหลือ 5.33%, นางเสาวลักษณ์ พิเชษฐวณิชย์โชค 4 จะลดเหลือ 3.33%, นายประวิทย์ เตชะวิจิตร์ 4% จะลดเหลือ 3.33%, นายวิวัฒน์ วิฑูย์เธียร 3.62% จะลดเหลือ 3% และนายศุภอรรถ ตปนียากร 0.4% จะลดเหลือ 0.33%

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีรายได้ 352.74 ล้านบาท กำไรสุทธิ 15.44 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2563 มีรายได้ 323.58 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.69 ล้านบาท ขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้ 143.73 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.15 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้ 223.19 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4.86 ล้านบาท

อนึ่ง SITRON22 นับเป็นบริษัทแห่งที่สองของตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) โดยมีกำหนดเข้าเทรดวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มี บริษัทแอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AWS22 เข้าจดเป็นบริษัทรายแรก ซึ่ง LiVEx เป็นตลาดที่สร้างโอกาส SMEs และ Startups ที่ต้องการเติบ โต แต่ยังขาด โอกาสต่อยอดธุรกิจ ได้เข้ามาสร้างการเติบโตและก้าวไปสู่เส้นทางตลาดทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เมื่อธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตยกระดับก็สามาถเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai ได้

Source: https://www.kaohoon.com/news/574485