บริการของเรา

บริการของเรา

เราให้บริการทางด้านพลังงานแบบครบวงจร

ติดตั้งโซลาร์เซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ คือการรวบรวมแสงแดดมาแปลงเป็นไฟฟ้า
ผ่านแผงและระบบโซลาร์เซลล์

เราให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบทางวิศวกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบระหว่างการใช้งาน สำหรับลูกค้าครัวเรือน พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

โซลาร์ติดตั้งบนหลังคา

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ว่างบนหลังคา ทั้งแบบผลิตเพื่อใช้เอง (self-consumption) และแบบจ่ายไฟฟ้า (generation)

โซลาร์ชนิดลอยน้ำ

การติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ เป็นการปรับพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวน้ำที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ที่มีอยู่ ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์และคุณภาพของน้ำ ด้วยเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว

โซลาร์ติดตั้งบนพื้นดิน

ประเภทการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถใช้กับกิจกรรมการเกษตรขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของที่ดิน

โซลูชันครบวงจร

เราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรด้านพลังงานของคุณ ด้วยทีมวิศวกรที่แข็งแกร่ง เราสามารถนำเสนอบริการของเราเพื่อรวมโซลูชันทั้งหมดที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของไซต์ของลูกค้ามากที่สุดเพื่อประโยชน์ในระยะยาว  

การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดความต้องการใช้พลังงาน เราจึงมุ่งมั่นให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ การตรวจสอบพลังงาน และการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภค และเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ