ผู้ให้บริการวิศวกรรมก่อสร้างด้านพลังงานที่คุณวางใจ

การตระหนักถึงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์

เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) ที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย ด้วยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญมากมาย และโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้เราสามารถส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกราย

วัตถุประสงค์หลักของ สิทรอน เพาเวอร์ คือการจัดหาโซลูชันที่ยั่งยืนในด้านพลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการพลังงาน รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ที่ สิทรอน เพาเวอร์ เรามีทีมวิศวกรที่ฝีมือดี ไฟแรง และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า เรามองว่า ปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย เราจึงไม่เคยหยุดพัฒนาตนเอง เพื่อช่วยให้โลกดีขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

คณะผู้บริหาร

คุณประภารัตน์ ตังควัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

คุณเจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต

กรรมการบริหาร

คุณอรอุมา สีแสงทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คุณทรัพย์ สัมพันธ์ชัยวสุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

Our Business Partners

ภาพรวมของสิทรอน

0 +
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (MW)
0 +
ทีมงาน
0
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
0 +
รายได้ในปี พ.ศ. 2564
(ล้านบาท)

ร่วมงานกับเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งและร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ
เราจะรีบติดต่อกลับรวดเร็วที่สุด