ผลงานของเรา

โซลาร์ชนิดลอยน้ำ 727.81 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี

มีบ่อน้ำในโรงงานแต่พื้นที่หลังคาไม่เยอะ? ไม่ต้องห่วง เราสามารถติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวน้ำได้! ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เรามีโครงสร้างแบบลอยตัวที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ซึ่งปลอดภัยสำหรับทั้งผู้ปฏิบัติงานและตัวระบบ นอกจากนี้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวน้ำยังช่วยลดการระเหย รักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับคงที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการสูญเสียอุณหภูมิที่ลดลงจากกระแสลมใต้แผง และผลกระทบจากน้ำหล่อเย็น