ผลงานของเรา

โซลาร์รูฟท็อป 531.3 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) บนหลังคาดัดโค้ง (curved roof) ของโรงงานอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี

เราสามารถติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ได้ภายใต้ข้อจำกัดทางวิศวกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าสภาพหลังคาจะเป็นอย่างไร จะเป็นหลังคาโค้ง หลังคาที่เคยซ่อมมาแล้ว หลังคาเก่า หรือบนกระเบื้องหลังคาที่แตกต่างกันก็ตาม เราสามารถปรับปรุงและออกแบบหลังคาเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความปลอดภัยและทนทาน นอกจากนี้ เรายังให้บริการระบบตรวจสอบเฉพาะที่ ซึ่งสามารถปรับแต่ง วัดค่าต่าง ๆ และแสดงข้อมูลระบบตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้