ผลงานของเรา

โซลาร์รูฟท็อป 240 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) บนหลังคาคอนกรีต ของอาคารศูนย์ข้อมูล จ.ชลบุรี

ชั้นดาดฟ้าของอาคารเป็นหลังคาแบบเรียบ ไม่มีแผ่นเหล็กหรือกระเบื้องหลังคา แต่เราก็สามารถสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาดเล็กบนพื้นคอนกรีตของอาคารได้ ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันการรั่วซึม และคำนึงถึงน้ำหนักรวมของอาคารเพื่อความปลอดภัยสูงสุด