ผลงานของเรา

โซลาร์รูฟท็อป 750 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) บนหลังคาโรงงานปิโตรเคมี (petrochemical complex) ที่มีมาตรการความปลอดภัยสูง จ.ระยอง

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสดงอาทิตย์ ตั้งแต่ศักยภาพการทำงานของระบบที่ดีเยี่ยม ไปจนถึงการออกแบบภายนอกที่สวยงาม “สิทรอน เพาเวอร์” (Sitron Power) ยังสามารถจัดการโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด และ/หรือมีอันตรายสูงอย่างโรงไฟฟ้าและโรงงานเคมีได้อย่างแม่นยำภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของลูกค้า โดยให้สอดคล้องกับ “นโยบายอุบัติเหตุเป็นศูนย์” ของเรา ทั้งระหว่างการติดตั้งและตลอดระยะเวลาการใช้งาน ตอกย้ำความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศในด้านวิศวกรรมที่ลูกค้าไว้วางใจเราตลอดมา